categoryname

// חברות שאנו מייצגים

CRMT CRMT

CRMT
בין החברות המובילות בעולם ליצור מערכות גז (גפ"מ וגז טבעי דחוס) לכלי רכב. 
לחברת BRC מערכות משוכללות ביותר (Plug & Drive) בהן המחשב מכייל אוטומטית את המערכת לנתונים האופטימליים 

NPS NPS

NPS
בין החברות המובילות בעולם ליצור מערכות גז (גפ"מ וגז טבעי דחוס) לכלי רכב. 
לחברת BRC מערכות משוכללות ביותר (Plug & Drive) בהן המחשב מכייל אוטומטית את המערכת לנתונים האופטימליים 

BRC - Fuel maker מערכות דלק

BRC - Fuel maker
בין החברות המובילות בעולם ליצור מערכות גז (גפ"מ וגז טבעי דחוס) לכלי רכב. 
לחברת BRC מערכות משוכללות ביותר (Plug & Drive) בהן המחשב מכייל אוטומטית את המערכת לנתונים האופטימליים 

AllRound AllRound

AllRound
בין החברות המובילות בעולם ליצור מערכות גז (גפ"מ וגז טבעי דחוס) לכלי רכב. 
לחברת BRC מערכות משוכללות ביותר (Plug & Drive) בהן המחשב מכייל אוטומטית את המערכת לנתונים האופטימליים 

Renato Maestri Renato Maestri

Renato Maestri
בין החברות המובילות בעולם ליצור מערכות גז (גפ"מ וגז טבעי דחוס) לכלי רכב. 
לחברת BRC מערכות משוכללות ביותר (Plug & Drive) בהן המחשב מכייל אוטומטית את המערכת לנתונים האופטימליים 

WEH WEH

WEH
בין החברות המובילות בעולם ליצור מערכות גז (גפ"מ וגז טבעי דחוס) לכלי רכב. 
לחברת BRC מערכות משוכללות ביותר (Plug & Drive) בהן המחשב מכייל אוטומטית את המערכת לנתונים האופטימליים 

Penta Servizi & impianti Penta Servizi & impianti

Penta Servizi & impianti
בין החברות המובילות בעולם ליצור מערכות גז (גפ"מ וגז טבעי דחוס) לכלי רכב. 
לחברת BRC מערכות משוכללות ביותר (Plug & Drive) בהן המחשב מכייל אוטומטית את המערכת לנתונים האופטימליים 

VTI Ventil Technik GMBH

VTI
בין החברות המובילות בעולם ליצור מערכות גז (גפ"מ וגז טבעי דחוס) לכלי רכב. 
לחברת BRC מערכות משוכללות ביותר (Plug & Drive) בהן המחשב מכייל אוטומטית את המערכת לנתונים האופטימליים 

Clean Air Power טכנולוגיית הנעת כלי רכב כבדים

Clean Air Power
חברת Xperion מייצרת מחומרים מרוכבים (type 4) מכלים ומכולות להובלה ולאחסנת גז טבעי דחוס בלחץ 250 Bar - שם המותג X-Store

Vitkovice מיכלים לגז טבעי דחוס

Vitkovice
חברת Vitkovice היא בין היצרניות המובילות באירופה למיכלים ממתכת (Type 1) לגז טבעי דחוס לתחבורה. המיכלים מיוצרים במבחר גדלים בין 24 ליטר ל- 155 ליטר (נפח נוזלי).


BRC מערכות גז (גפ"מ או גט"ד)

BRC
בין החברות המובילות בעולם ליצור מערכות גז (גפ"מ וגז טבעי דחוס) לכלי רכב. 
לחברת BRC מערכות משוכללות ביותר (Plug & Drive) בהן המחשב מכייל אוטומטית את המערכת לנתונים האופטימליים 

Xperion הובלת גט"ד במכולות מחומרים מרוכבים

Xperion
חברת Xperion מייצרת מחומרים מרוכבים (type 4) מכלים ומכולות להובלה ולאחסנת גז טבעי דחוס בלחץ 250 Bar - שם המותג X-Store

Cubo Gas פתרונות גז טבעי דחוס

Cubo Gas
בין החברות המובילות בעולם ליצור מדחסים לגז טבעי. מקבוצת M.T.M. לה שייכת גם חברת BRC. לחברה ניסיון של 75 שנה בייצור מדחסים והתקנת מעל 2000 תחנות תדלוק ברחבי העולם.
Web design: Studio Bahir:  |  Website Building: SEO-Media