categoryname
Home // אודות // דרושים
// אודות

דרושים

חברת מוטור גז בע"מ, בבעלות יגאל ודוד אלון מהווה חלק מקבוצת החברות של האחים אלון.
  • בבעלות האחים אלון חברות רבות בארץ ובחו"ל בתחומי המתכת, העץ, הבטון, חומרי בנייה ועוד.
  • לקבוצת האחים אלון יכולת פיננסית יציבה ויכולת לוגיסטית מוכחת ובעלת ניסיון בפרויקטים בארץ ובחו"ל.
מוטור גז בע"מ הוקמה בתחילת שנת 2005 כשמטרתה הראשונית הייתה הקמת מערך הסבת כלי רכב להנעה בגפ"מ והקמת תחנת תדלוק בגפ"מ באילת. 

כיום, החברה עוסקת באיתור והטמעת טכנולוגיות לשימוש בדלקים חלופיים להנעת מנועי בעירה פנימית ואיתור תחליפים למקורות האנרגיה הקיימים כיום.

One stop shop

הסבר קצר על הנושא הסבר קצר על הנושא, מלל על החברה מלל על החברה, מלל על החברהמלל על החברהת
מלל על החברה, מלל על החברה מלל על החברה, מלל על החברהמלל על החברהת מלל על החברה, מלל על החברה מלל על
מלל על החברה, מלל על החברה מלל על החברה, מלל על החברהמלל על החברהת מלל על החברה, מלל על החברה מלל על
דרושים
Web design: Studio Bahir:  |  Website Building: SEO-Media